سلام للملك
ما بقدر
قسيم ريدي
سنهوري+نجيري=العربيه
سنهوري+نجيري =ورده بيضا
وليد الناس+عشان شنو
سنهوري+بنه=ام درمان لزيزه خلاس
سنوري+بنه=الخدار مرق+عربتك الحمرا+ليه عشان شنو
Cooltext779408764

pacman, rainbows, and roller s